January 8, 2013

Praznična čestitka, 2012 – poruka DRPI direktora Kako se približava kraj godine, želimo da izrazimo zahvalnost za pruženu podršku od strane pet regionalnih centara DRPI-ja i zajednice osoba sa invaliditetom širom sveta. Naši napori u razvijanju globalnog projekta monitoring prava osoba sa invaliditetom, bez njih ne bi mogli da zažive na ovako značajan način i […]